Nasz zespół

Katarzyna Wiatr

Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła kurs Pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli, kurs Uzależnień Behawioralnych w KCM. Dba o rozwój, aktualnie w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie. Bierze udział w konferencjach, sympozjach psychoterapeutycznych. Doświadczenie swoje zdobywała w pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych, gimnazjach, specjalistycznej świetlicy środowiskowej, domu dziecka, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym oraz z dorosłymi na etapie aktywizacji zawodowej. Od kilku lat pracuje w Hospicjum z pacjentami i ich rodzinami. Swoją pracę poddaje superwizji. Specjalne zainteresowania obejmują pomoc w zakresie poważnych problemów emocjonalnych i psychicznych.

mgr Anna Błachuta

Psycholog. Ukończyła psychologię na uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jako psycholog od wielu lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w zakresie poradnictwa i diagnozy psychologicznej oraz z pacjentami na oddziałach szpitalnych. Prowadzi również własną praktykę psychologiczna. Miłośniczka podróży, książek i interesujących rozmów.

mgr Magdalena Bryndal

Absolwentka psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach pogłębiania wiedzy ukończyła studia podyplomowe na kierunku Autyzm – edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu oraz trzy lata Podyplomowej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W zawodzie psychologa pracuje od 2008 roku. Doświadczenie zdobywała podczas stażu w Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie oraz pracując m.in. w Środowiskowym Domu Samopomocy, przedszkolach, Ośrodku Wczesnej Interwencji, w tym w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym. Posiada praktykę w obszarze diagnozy i terapii dzieci z opóźnieniami i zaburzeniami rozwoju, a także z zaburzeniami zachowania, emocjonalnymi oraz trudnościami w relacjach społecznych. W swojej pracy stara się także wspierać i towarzyszyć rodzicom w rozumieniu i radzeniu sobie z trudnościami dzieci.
W swej pracy zawodowej współpracuje z licznymi placówkami, instytucjami, fundacjami czy stowarzyszeniami działającymi na rzecz środowiska lokalnego.

mgr Agnieszka Chlasta

Psycholog, staż pracy 10 lat. Pracowała z młodzieżą, dziećmi, osobami niepełnosprawnymi, a także dorosłymi na etapie aktywizacji zawodowej oraz poszukiwania wsparcia i rozwiązań w sytuacjach trudnych. Obecnie kończy drugi rok przygotowania do pracy jako psychoterapeuta w nurcie systemowym. Patrzy na drugą osobę w kontekście jej rodziny i otoczenia. Słucha, dostrzega okoliczności i towarzyszy w pozytywnych dążeniach moich rozmówców w niełatwych życiowych sytuacjach.

dr Anna Kaczmarska-Tabor

Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tytuł doktora nauk społecznych uzyskała zgłębiając temat radzenia sobie ze stresem. Ukończyła czteroletnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Posiada doświadczenie w pracy jako psycholog, psychoterapeuta i nauczyciel akademicki. Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez liczne staże i praktyki, m.in. na Oddziale Klinicznym Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego oraz Katedrze Psychoterapii UJ CM. Pracowała m.in. w Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji w Krakowie oraz Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” w Krakowie oraz na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Stale poszerza swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach i konferencjach naukowych. Prowadzi psychoterapię w podejściu integracyjnym. Korzysta z regularnej superwizji. W swojej pracy przestrzega Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

Małgorzata Podlasiewicz

Psycholog i socjolog. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz WSB-NLU w Nowym Sączu. Ukończyła: 4-letnie szkolenie psychoterapii w nurcie integracyjnym w Instytucie Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego, Kurs „Psychoterapia Par i Małżeństw”, kontynuuje naukę na 4-letnim „Kursie Psychoterapii Systemowej” w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Odbyła staże psychoterapeutyczne w I Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, w Poradni Zdrowia Psychicznego w Nowodworskim Centrum Medycznym. Od kilku lat prowadzi psychoterapię indywidualną oraz par i małżeństw. Pracuje w podejściu systemowym i integracyjnym. Współpracowała z Centrum Rozwoju Osobistego STER w Tarnowie i Ośrodkiem Leczenia Uzależnień i Depresji SYMPTOM w Tarnowcu. Wiedzę i umiejętności psychoterapeutyczne doskonali regularnie uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaje superwizji.

Joanna Wielgus

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku Pedagogika Społeczno-Opiekuńcza. Ukończyła również studia podyplomowe – Diagnoza i Terapia psychologiczno-pedagogiczna.
Drogę zawodową rozpoczęła w Pałacu Młodzieży w Tarnowie, gdzie od 10 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą. Sprawuje opiekę nad Młodzieżową Radą Miejską, a także Młodzieżowym Centrum Wolontariatu. Od kilku lat prowadzi Centrum Aktywności Dziecięcej Mały Odkrywca dla młodszych dzieci. Pracuje jako członek Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie.
Doświadczenie w pracy środowiskowej zdobywała prowadząc Świetlicę profilaktyczno – wychowawczą “Zmieniamy Świat” oraz Placówkę Wsparcia Dziennego “Ekstraklasa”, gdzie jako kierownik i wychowawca pracowała na rzecz dzieci i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Aktywnie się rozwija, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli ale także innych warsztatach, szkoleniach i debatach. W swej pracy zawodowej współpracuje z licznymi placówkami, instytucjami, fundacjami czy stowarzyszeniami działającymi na rzecz środowiska lokalnego.

Bernadetta Żołądź

Psycholog, ukończyła studium z zakresu psychoprofilaktyki w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie, 4-letnie szkolenie systemowo – psychodynamiczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Ukończyła liczne kursy doskonalące z zakresu metodologii opiniowania psychologicznego, zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży, problematyki rodzinnej. Posiada uprawnienia zawodowe do prowadzenia mediacji rodzinnej oraz konsultacji rodzin – w nurcie systemowym.
Doświadczenia zawodowe zdobywała w zakresie psychoprofilaktyki uzależnień, pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi niedostosowaniem społecznym oraz w działalności opiniodawczej na potrzeby sądów w sprawach rodzinnych, cywilnych i rzadziej karnych.