Anna Wójcik Hirsz Fizjoterapeuta Tarnów, Integracja Sensoryczna

mgr Anna Wójcik-Hirsz

Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI)
BioVitaMed Rehabilitacja Tarnów

Jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego na wydziale Medycznym.

Zrealizowałam również studia podyplomowe na kierunku Menadżer Ekonomii Społecznej, jestem Oligofrenopedagogiem i dogoterapeutą.

Dzięki ukończonym specjalistycznym kursom mam możliwość pracy nowoczesnymi metodami fizjoterapeutycznymi.

W terapii duży nacisk kładę na profilaktykę oraz edukację pacjenta – uważam, że lepiej zapobiegać niż leczyć.

Specjalizuję się w:

 • fizjoterapii kobiet w ciąży i po porodzie (mobilizacja blizny po CC, rozstęp mięśnia prostego brzucha, problem z nietrzymaniem moczu),
 • fizjoterapii pediatrycznej (konsultacje w zakresie prawidłowego rozwoju i pielęgnacji dziecka),
 • diagnozie i terapii neurorozwojowej dzieci i niemowląt, terapia neurotaktylna, pracy z odruchami pierwotnymi i przetrwałymi, integracji sensorycznej i integracji bilateralnej, korekcji wad postawy
 • fizjoterapii po urazowej – m.in. bóle, ostre dyski, praca z blizną

Ukończone szkolenia z zakresu rehabilitacji dzieci:

 • Terapeuta NDT Bobath
 • Oligofrenopedagog, kurs pedagogiczny
 • Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera (ASD) Ukończenie studiów podyplomowych 2017/2018 (Brzeg)
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej po zdanym egzaminie pisemnym i ustnym Anna Wójcik-Hirsz jest uprawniona do posługiwania się tytułem „Terapeuta Integracji Sensorycznej Ayers SIAT GSID”
 • Terapeuta Integracji Bilateralnej
 • PNF w pediatrii
 • Terapia osteopatyczna w pediatrii
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z asymetrią posturalną o zróżnicowanym podłożu etiologicznym (kręcz szyi, plagiocephalgia, kraniosynostoza)
 • Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym.
 • „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej” Kurs w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej wg J.Ayers
 • Terapia Integracji Sensorycznej Ayres SIAT. Neurbiologia, filogeneza-ontogeneza, niemowlę pozbawione regulacji, regulacja własna, somatosensoryka, układ przedsionkowo-prioprosceptywny, rejestracja sensoryczna (Kraków)
 • Terapia Integracji Sesnorycznej Ayers SIAT. Rozregulowane niemowlę, spektrum zaburzeń austystycznych (ASD) (Kraków)
 • Terapia Integracji Sesnorycznej Ayers SIAT. Specyficzna diagnostyka, baseline, przyporządkowanie kliniczne, cele i założenia, badania efektywności kontroli przebiegu, ewaluacja
 • Praktyczne zastosowanie elementów Integracji Sensorycznej w pracy z dziećmi
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz.1 (Bielsko-Biała)
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz.2 (Bielsko-Biała)
 • Repattering i integracja odruchów dysfunkcyjnych i patologicznych (Wrocław)
 • Syndrom KISS
 • Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborn
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce. Kurs 3-modułowy
 • Masaż Shantala
 • Podstawy Terapii i Edukacji z udziałem psa – dogoterapia. Dwa stopnie z zakresu posłuszeństwa psa
 • Ukończony kurs przygotowujący do wykonywania zawodu Dogoterapeuta/Kynoterapeuta
 • Pierwsza pomoc przedlekarska w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia
 • Sesnsoplastyka
 • KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1m.ż do 9 r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju dziecka
 • Dogoterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Rozwijanie sprawności i koordynacji wzrokowo-ruchowej w oparciu o Program Marianne Frostig
 • Terapia pedagogiczna w przedszkolu i szkole
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolach, szkołach i placówkach
 • Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET-T)
 • Trening Umiejętności społecznych
 • Pedagogika Montessori
 • Praksja i dyspraksja
 • Czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma później w umyśle
 • Przetrwałe odruchy neurologiczne – czy mogą negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka
 • RUCH, ROZWÓJ, NAUKA, czyli wpływ integracji sensorycznej i aktywności ruchowej na uczenie się
 • Objawy zaburzeń sensorycznych: wzrok, słuch i dotyk
 • Przyczyny powstawania zachowań niepożądanych
 • Jak wspomagać rozwój dzieci w zakresie małej motoryki
 • Zaburzenia SI u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym
 • Integracja Sensoryczna a rozwój dziecka z niepełnosprawnością – istota, zaburzenia, terapia

Ukończone szkolenia z zakresu rehabilitacji dorosłych:

 • PNF
 • FDM
 • Pinoterapia
 • Rozstęp mięśnia prostego brzucha- terapia kompleksowa
 • Fizjoterapia kobiet w ciąży i po porodzie
 • Terapia Manualna wg Mulligana
 • Fizjoterapia w urazach sportowych
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego- moduł I i II
 • Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia wg McKenziego – część A – Odcinek lędźwiowy kręgosłupa, część B – Odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa, część C – kręgosłup lędźwiowy (kurs zaawansowany) oraz kończyny (kończyna dolna), Część D – kręgosłup szyjny i piersiowy (kurs zaawansowany) oraz kończyny (kończyna górna)
 • Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich. „Techniki Energizacji Mięśni” cz. I i II
 • Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich. „Mięśniowo – powięziowe rozluźnianie”, „Techniki Aktywnego Rozluźniania”, „Dysbalans mięśniowo-powięziowy”, „Terapia punktów spustowych”
 • Rehabilitacja osób po udarze metodą Bobath – moduł I i II
  Kinesiology Taping
 • Fizykoterapia bez tajemnic. Elektroterapia w leczeniu bólu i zaburzeń neurowegetatywnych – podejście pragmatyczne
 • Analiza chodu i jej wykorzystanie w praktyce fizjoterapeutycznej
  Wpływ treningu oporowego na poprawę funkcjonowania osób starszych.
 • Udział w Międzynarodowej Konferencji Sportowej Thera Band & Togu: “New Trends and Methods In the process of motoric prepare”
 • Ćwiczenia oporowe oraz równoważne z wykorzystaniem przyborów Thera Band – ćwiczenia z taśmami i piłkami
 • Szkolenie aktywna w ciąży
 • Specyfika pracy z osobami dotkniętymi chorobą Alzheimera i innymi otępieniami
 • Profilaktyka geriatryczna z wykorzystaniem elementów teleopieki sposobem lepszego dostosowania systemu opieki zdrowotnej do potrzeb szybko rosnącej populacji osób powyżej 60 roku życia.

Ukończone kursy z zakresu masażu:

 • masaż antycellulitowy
 • masaż stóp i dłoni
 • refleksoterapia stopy
 • masaż ciepłymi kamieniami
 • masaż relaksacyjny
 • masaż bańką chińską
 • masaż twarzy
 • masaż kobiet w ciąży
 • masaż Shantala
 • masaż głęboki
 • zabiegi czekoladowe na ciało

Kursy Instruktorskie:

 • Instruktor Nordic Walking
 • Instruktor Gimstick
 • Instruktor fitness

Godziny rejestracji:

Rejestracja Telefoniczna

690 975 975