Jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego gdzie na Wydziale Medycznym uzyskałam tytuł magistra fizjoterapii. Ukończyłam Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie, którą zwieńczeniem był tytuł licencjata.

Uważam że, wiedza i doświadczenie które czerpie z ukończonych studiów, kursów oraz z codziennej pracy z pacjentem pomagają mi stać się lepszym fizjoterapeutą.

Kursy i Szkolenia:

  • Kurs ll stopnia Integracja Sensoryczna – Diagnoza i Terapia
  • Kurs l stopnia z zakresu neurofizjologicznych podstaw Integracji Sensorycznej
  • Terapia punktów spustowych
  • Funkcjonalna terapia powięziowa – badanie i wykonywanie powięziowych technik leczenia.
  • Rozwojowa Neuro-Motoryczna Stymulacja – metoda kompleksowej terapii ruchowej zaburzeń rozwojowych.
  • Terapia Integracji sensorycznej i usprawnianie zmysłów dziecka z zaburzeniami mowy
  • Szkolenie Wpływ zaburzeń Integracji Sensorycznej na rozwój mowy
  • Masaż tkanek głębokich
  • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego
  • Terapia Behawioralna w teorii i praktyce (kurs 3 modułowy)
  • Szkoła fizjoterapii mukowiscydozy – szkolenie połączone z warsztatami praktycznymi.
  • Udział w warsztatach Specyfika pracy z osobami dotkniętymi chorobą Alzheimera i innymi otępieniami
  • Potęga nagrody terapia behawioralna z udziałem psa – zajęcia terapeutyczne z udziałem psa dla dzieci i młodzieży przejawiającej zachowania trudne.
  • Instruktor Nordic Walking
  • Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego
  • Pierwsza pomoc przedlekarska: podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych (BLS), postępowanie reanimacyjne u dzieci, postępowanie w obrażeniach

Specjalizuje się w:

  • Rehabilitacji pediatrycznej
  • Prowadzeniu terapii Integracji Sensorycznej
  • Rehabilitacji stomatologicznej – zaburzenia w obrębie ustno-twarzowym
  • Terapii tkanek miękkich
  • Masażu relaksacyjnym
  • Gimnastyce korekcyjnej

Godziny rejestracji:

Rejestracja Telefoniczna

690 975 975