Nasz zespół

mgr Anna Wójcik-Hirsz

Jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego na wydziale Medycznym. Zrealizowałam również studia podyplomowe na kierunku Menadżer Ekonomii Społecznej, jestem Oligofrenopedagogiem i dogoterapeutą.
Dzięki ukończonym specjalistycznym kursom mam możliwość pracy nowoczesnymi metodami fizjoterapeutycznymi. W terapii duży nacisk kładę na profilaktykę oraz edukację pacjenta – uważam, że lepiej zapobiegać niż leczyć.

Specjalizuję się w:

 • fizjoterapii kobiet w ciąży i po porodzie (mobilizacja blizny po CC, rozstęp mięśnia prostego brzucha, problem z nietrzymaniem moczu),
 • fizjoterapii pediatrycznej (konsultacje w zakresie prawidłowego rozwoju i pielęgnacji dziecka),
 • diagnozie i terapii neurorozwojowej dzieci i niemowląt, terapia neurotaktylna, pracy z odruchami pierwotnymi i przetrwałymi, integracji sensorycznej i integracji bilateralnej, korekcji wad postawy
 • fizjoterapii po urazowej – m.in. bóle, ostre dyski, praca z blizną
  więcej

Ukończone szkolenia z zakresu rehabilitacji dorosłych:

 • PNF
 • FDM
 • Pinoterapia
 • Rozstęp mięśnia prostego brzucha- terapia kompleksowa
 • Fizjoterapia kobiet w ciąży i po porodzie
 • Terapia Manualna wg Mulligana
 • Fizjoterapia w urazach sportowych
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego- moduł I i II
 • Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia wg McKenziego – część A – Odcinek lędźwiowy kręgosłupa, część B – Odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa, część C – kręgosłup lędźwiowy (kurs zaawansowany) oraz kończyny (kończyna dolna), Część D – kręgosłup szyjny i piersiowy (kurs zaawansowany) oraz kończyny (kończyna górna)
 • Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich. „Techniki Energizacji Mięśni” cz. I i II
 • Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich. „Mięśniowo – powięziowe rozluźnianie”, „Techniki Aktywnego Rozluźniania”, „Dysbalans mięśniowo-powięziowy”, „Terapia punktów spustowych”
 • Rehabilitacja osób po udarze metodą Bobath – moduł I i II
  Kinesiology Taping
 • Fizykoterapia bez tajemnic. Elektroterapia w leczeniu bólu i zaburzeń neurowegetatywnych – podejście pragmatyczne
 • Analiza chodu i jej wykorzystanie w praktyce fizjoterapeutycznej
  Wpływ treningu oporowego na poprawę funkcjonowania osób starszych.
 • Udział w Międzynarodowej Konferencji Sportowej Thera Band & Togu: “New Trends and Methods In the process of motoric prepare”
 • Ćwiczenia oporowe oraz równoważne z wykorzystaniem przyborów Thera Band – ćwiczenia z taśmami i piłkami
 • Szkolenie aktywna w ciąży
 • Specyfika pracy z osobami dotkniętymi chorobą Alzheimera i innymi otępieniami
 • Profilaktyka geriatryczna z wykorzystaniem elementów teleopieki sposobem lepszego dostosowania systemu opieki zdrowotnej do potrzeb szybko rosnącej populacji osób powyżej 60 roku życia.

Ukończone szkolenia z zakresu rehabilitacji dzieci:

 • Terapeuta NDT Bobath
 • Oligofrenopedagog, kurs pedagogiczny
 • Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera (ASD) Ukończenie studiów podyplomowych 2017/2018 (Brzeg)
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej po zdanym egzaminie pisemnym i ustnym Anna Wójcik-Hirsz jest uprawniona do posługiwania się tytułem „Terapeuta Integracji Sensorycznej Ayers SIAT GSID”
 • Terapeuta Integracji Bilateralnej
 • PNF w pediatrii
 • Terapia osteopatyczna w pediatrii
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z asymetrią posturalną o zróżnicowanym podłożu etiologicznym (kręcz szyi, plagiocephalgia, kraniosynostoza)
 • Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym.
 • „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej” Kurs w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej wg J.Ayers
 • Terapia Integracji Sensorycznej Ayres SIAT. Neurbiologia, filogeneza-ontogeneza, niemowlę pozbawione regulacji, regulacja własna, somatosensoryka, układ przedsionkowo-prioprosceptywny, rejestracja sensoryczna (Kraków)
 • Terapia Integracji Sesnorycznej Ayers SIAT. Rozregulowane niemowlę, spektrum zaburzeń austystycznych (ASD) (Kraków)
 • Terapia Integracji Sesnorycznej Ayers SIAT. Specyficzna diagnostyka, baseline, przyporządkowanie kliniczne, cele i założenia, badania efektywności kontroli przebiegu, ewaluacja
 • Praktyczne zastosowanie elementów Integracji Sensorycznej w pracy z dziećmi
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz.1 (Bielsko-Biała)
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz.2 (Bielsko-Biała)
 • Repattering i integracja odruchów dysfunkcyjnych i patologicznych (Wrocław)
 • Syndrom KISS
 • Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborn
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce. Kurs 3-modułowy
 • Masaż Shantala
 • Podstawy Terapii i Edukacji z udziałem psa – dogoterapia. Dwa stopnie z zakresu posłuszeństwa psa
 • Ukończony kurs przygotowujący do wykonywania zawodu Dogoterapeuta/Kynoterapeuta
 • Pierwsza pomoc przedlekarska w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia
 • Sesnsoplastyka
 • KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1m.ż do 9 r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju dziecka
 • Dogoterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Rozwijanie sprawności i koordynacji wzrokowo-ruchowej w oparciu o Program Marianne Frostig
 • Terapia pedagogiczna w przedszkolu i szkole
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolach, szkołach i placówkach
 • Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET-T)
 • Trening Umiejętności społecznych
 • Pedagogika Montessori
 • Praksja i dyspraksja
 • Czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma później w umyśle
 • Przetrwałe odruchy neurologiczne – czy mogą negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka
 • RUCH, ROZWÓJ, NAUKA, czyli wpływ integracji sensorycznej i aktywności ruchowej na uczenie się
 • Objawy zaburzeń sensorycznych: wzrok, słuch i dotyk
 • Przyczyny powstawania zachowań niepożądanych
 • Jak wspomagać rozwój dzieci w zakresie małej motoryki
 • Zaburzenia SI u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym
 • Integracja Sensoryczna a rozwój dziecka z niepełnosprawnością – istota, zaburzenia, terapia

Ukończone kursy z zakresu masażu:

 • masaż antycellulitowy
 • masaż stóp i dłoni
 • refleksoterapia stopy
 • masaż ciepłymi kamieniami
 • masaż relaksacyjny
 • masaż bańką chińską
 • masaż twarzy
 • masaż kobiet w ciąży
 • masaż Shantala
 • masaż głęboki
 • zabiegi czekoladowe na ciało

Kursy Instruktorskie:

 • Instruktor Nordic Walking
 • Instruktor Gimstick
 • Instruktor fitness

mgr Justyna Chwał

W 2008 roku ukończyłam studia na Wydziale Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez pięć lat studiów miałam okazję uczyć się naszego pięknego ale i wymagającego zawodu od świetnych fizjoterapeutów, praktykując pod ich nadzorem w krakowskich klinikach i przychodniach. To właśnie tam stawiałam pierwsze kroki w zawodzie, zdobywając konieczne doświadczenie do pracy z pacjentem. Fizjoterapia to dziedzina, która rozwija się niezwykle dynamicznie i mając to na uwadze regularnie uczestniczę w kursach i szkoleniach podyplomowych.

Specjalizuję się w:

 • rehabilitacji kobiet w ciąży i po porodzie (mobilizacja blizny po CC, rozstęp mięśnia prostego brzucha)
 • rehabilitacji pediatrycznej (konsultacje w zakresie prawidłowego rozwoju i pielęgnacji dziecka
 • diagnoza i terapia neurorozwojowa dzieci i niemowląt, terapia neurotaktylna, praca z odruchami pierwotnymi i przetrwałymi,
  integracja bilateralna, korekcja wad postawy)
 • rehabilitacji neurologicznej (bóle związane z dyskopatią kręgosłupa),
 • rehabilitacji w ortopedii( po urazach i operacjach stawów obwodowych, zespoły przeciążeniowe)
 • terapii tkanek miękkich

Wszystkim moim Pacjentom oferuję 100% uwagi i zaangażowania.

Ukończone kursy z zakresu rehabilitacji osób dorosłych:

 • Kurs podstawowy Thera-Band Academy: „Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band – Taśmy i Piłki”
 • Nowoczesne Metody Leczenia Stawu Kolanowego – chirurgia i rehabilitacja
 • Kurs metody PNF podstawowy (torowanie nerwowo-mięśniowe)
 • Taping Rehabilitacyjny (Taping sportowy w rehabilitacji)
 • Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego – część A
 • Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego – część B
 • Badanie i leczenie tkanek miękkich oparte na aktualnych dowodach naukowych
 • Udział w Międzynarodowej Konferencji Światowego Dnia Fizjoterapii
 • The S-E-T Concept – Koncepcja ćwiczeń rehabilitacyjnych z wykorzystaniem systemu pasów i podwieszek TerapiMaster
 • Profilaktyka geriatryczna z wykorzystaniem elementów teleopieki sposobem lepszego dostosowania systemu opieki zdrowotnej do potrzeb szybko rosnącej populacji osób powyżej 60 roku życia
 • Terapia manualna i igłoterapia w ujęciu klinicznym – moduł I, II,III
  Pinoterapia
 • Rozstęp mięśnia prostego brzucha- terapia kompleksowa

Ukończone kursy z zakresu rehabilitacji dzieci:

 • Fizjoterapia u dziecka ryzyka
 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi
 • Teoria Sally Goddard Blythe w praktyce – wpływ odruchów prymitywnych i posturalnych na uczenie się i zachowanie dziecka
 • Kurs Thera-Band Academy: „Terapia z dziećmi, korekcja wad postawy z zastosowaniem przyborów Thera-Band”
 • Kurs podstawowy „Dogoterapii” – uprawnia do prowadzenia zajęć dogoterapii
 • Kurs Pierwszej Pomocy
 • Terapeuta Integracji Bilateralnej. ( Wrocław)
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. 1 (Bielsko-Biała)
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. 2 (Bielsko-Biała)
 • Repattering i integracja odruchów dysfunkcyjnych i patologicznych (Wrocław)
 • Syndrom KISS
 • Terapia neurotaktylna
 • Specyfika usprawniania dzieci z różnymi formami hipotonii posturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem niespastycznych postaci mózgowego porażenia oraz zespołu Downa
 • Terapia osteopatyczna w pediatrii
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z asymetrią posturalną o zróżnicowanym podłożu etiologicznym (kręcz szyi, plagiocephalgia, kraniosynostoza)

Ukończone kursy z zakresu masażu:

 • Kurs masażu klasycznego – przyuczenie do zawodu masażysty, MEN – III/1
 • Kurs masażu leczniczego II stopnia – masaż segmentarny, punktowy, refleksoterapia stopy
 • Kurs masażu leczniczego III stopnia – manualny drenaż limfatyczny, mobilizacje i manipulacje stawów
 • Masaż kobiety w ciąży i rewitalizacja po porodzie
 • Masaż bańką chińską
 • Masaż relaksacyjny gorącymi kamieniami
 • Szkolenie z zabiegów pielęgnacyjnych na ciało – Organique
 • Luksusowe terapie skóry twarzy – Skeyndor

mgr Anna Górska-Rak

Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, gdzie uzyskałam stopień magistra fizjoterapii. Ukończyłam Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie uzyskując stopień licencjata. W trakcie trwania studiów odbyłam liczne praktyki zarówno w szpitalach, sanatoriach, przychodniach, które pozwoliły mi dobrze przygotować się do zawodu. W kręgu moich zawodowych zainteresowań znajduje się m.in. masaż leczniczy z elementami terapii manualnej, drenaż limfatyczny oraz kinezjotaping. Poprzez udział w licznych szkoleniach i kursach stale pogłębiam swoje umiejętności.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs masażu leczniczego I stopnia – masaż klasyczny
 • Kurs masażu leczniczego II stopnia – masaż segmentarny, punktowy, chiński i refleksoterapii stopy
 • Kurs masażu leczniczego III stopnia – drenaż limfatyczny i mobilizacje stawów
 • Kurs drenażu limfatycznego z elementami kompresoterapii
 • Kurs Podstawowy PNF
 • Kurs z Kinezjotapingu
 • Sympozjum naukowo-szkoleniowe „Opieka, komunikacja i aktywizacja osób z chorobą Alzheimera i innymi schorzeniami prowadzącymi do otępienia”
 • Szkolenie pt. „Realizacja Projektu Diagnostyki, Profilaktyki Geriatrycznej z wykorzystaniem elementów Teleopieki sposobem lepszego dostosowania systemu opieki zdrowotnej do potrzeb szybko rosnącej populacji osób powyżej 60 roku życia”

mgr Anna Korus

Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na wydziale Rehabilitacji Ruchowej.
Moja przygoda z fizjoterapią zaczęła się w 2010 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, a pierwsze praktyki zawodowe tylko utwierdziły mnie w przekonaniu, że rehabilitowanie ludzi jest tym, co chcę robić w swoim zawodowym życiu. Praca jest moją wielką pasją dlatego podchodzę do niej z dużym zaangażowaniem i staram się nieustannie poszerzać swoje kwalifikacje.

Specjalizuję się w:

 • masażu klasycznym, masażu tkanek głębokich, masażu z elementami terapii manualnej, masażu twarzy ,
 • masażu relaksacyjnym, masażu bańką chińską, masażu miodem, masażu gorącymi kamieniami,
 • terapii punktów spustowych,
 • rehabilitacji pourazowej (złamania, skręcenia, zwichnięcia, przeciążenia),
 • rehabilitacji w entezopatiach (m.in. “łokieć tenisisty”, “łokieć golfisty”, “zespół de Quervaina”),
 • rehabilitacji w zespole cieśni nadgarstka, halluxach, ostrogach piętowych,
 • rehabilitacji przed i po zabiegach operacyjnych,
 • rehabilitacji blizn po zabiegach i oparzeniach,
 • diagnostyce i terapii wad postawy,
 • profilaktyce schorzeń kręgosłupa,
 • rehabilitacji w ostrych i przewlekłych stanach bólowych kręgosłupa,
 • tapingu rehabilitacyjnym.

 mgr  Sylwia Korzeń

Jestem absolwentką kierunku zdrowie publiczne, które ukończyłam w 2013 r. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie z tytułem licencjata. W 2015 r. ukończyłam kierunek fizjoterapia w Wyższej Szkole Zarzadzania i Administracji w Zamościu z tytułem magistra.
Podczas studiów miałam możliwość uczyć się zarówno teoretycznie jak i praktycznie zawodu fizjoterapeuty, który wykonuję z pasją i zaangażowaniem. Przez 5 lat studiów odbyłam liczne praktyki zarówno w szpitalach, sanatoriach, przychodniach jak i placówkach prywatnych, które pozwoliły mi dobrze przygotować się do zawodu.
W pracy z pacjentem stosuje holistyczne podejście, koncentrując się na dolegliwościach, z jakimi się zgłasza, analizując wszystkie możliwe czynniki, które mają znaczący wpływ na powstanie danej choroby. Szersze spojrzenie na problemy zdrowotne pacjenów pozwala mi dokładniej analizować mechanizmy powstawania objawów i ich nawrotów. Ogromną przyjemność sprawia mi motywowanie i wsparcie innych w dążeniu do poprawy stanu swojego zdrowia. Uważam, że połową sukcesu w osiągnięciu wyznaczonego celu jest determinacja i pozytywne nastawienie.
Ponadto interesuję się psychologią. Moje hobby to pływanie, bieganie, taniec, jazda na nartach, jazda na rowerze.

Specjalizuję się w:
– rehabilitacji neurologicznej: udar mózgu, zespół bólowy kręgosłupa, rwa kulszowa, ból promieniujący do kończyn, bóle i zawroty głowy, szumy uszne
– rehabilitacji ortopedycznej: złamania i skręcenia, zespół cieśni nadgarstka
– gimnastyka korekcyjna dzieci i dorosłych

Umiejętności dodatkowe/ szkolenia:

 • Terapia manualna wg Mulligana
 • Terapia punktów spustowych
 • PNF
 • masaż tkanek głębokich
 • masaż klasyczny

mgr Elżbieta Potępa

Specjalizuję się w:

– masażu klasycznym
– rehabilitacji w zespole bólowym kręgosłupa
– rehabilitacji stawu kolanowego i barkowego
– rehabilitacji ortopedycznej
– gimnastyce korekcyjnej dzieci i dorosłych

Umiejętności dodatkowe/szkolenia:

 • Terapia manualna wg Mulligana
 • Kinezjotaping
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej

mgr Katarzyna Grudnicka

Jestem absolwentką PWSZ Tarnów kierunek – fizjoterapia, gdzie uzyskałam stopień licencjata. Dalszą wiedzę w dziedzinie fizjoterapii wzbogaciłam na AWF Katowice, gdzie uzyskałam stopień magistra fizjoterapii w 2007 r.

W trakcie studiów odbyłam liczne praktyki zawodowe w Sanatoriach, Domach Opieki Społecznej, szpitalach jak i w przychodniach. Praca w sanatorium oraz staż odbyty w Szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie pozwoliły mi utrwalić i pogłębić wiedzę zdobytą w trakcie nauki. Odbyłam Wolontariat w „Stowarzyszeniu Ich Lepsze Jutro”, gdzie mogłam wspierać nauczycieli, terapeutów i rehabilitantów w pracy nad stymulacją rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu.

Obecnie jestem ukierunkowana na pracę z najmłodszymi, wymagającymi postępowania terapeutycznego i w tym celu kontynuuje naukę w KIRE na kierunku Integracja Sensoryczna.

Ukończone kursy:

 • Kurs „Jak pomóc dziecku z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego”.

mgr Małgorzata Ćwiokowska

Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, gdzie uzyskałam stopień magistra fizjoterapii, natomiast na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskałam stopień licencjata.
Ciągłe podnoszenie kwalifikacji i łączenie pracy w gabinecie z tłumaczeniem kursów dla fizjoterapeutów, prowadzonych przez niemieckich specjalistów w firmie RehaPlus, pozwala mi na utrzymanie najwyższych standardów rehabilitacji opartych na najnowszych wynikach badań naukowych.

Specjalizuję się w:
– terapii manualnej (kręgosłup m.in.: ból związany z chorobą dyskową, ból promieniujący do kończyn związany z uciskiem i podrażnieniem korzeni nerwowych, bóle głowy pochodzenia szyjnego; kończyny m.in.: ból spowodowany uszkodzeniem mięśni, ból spowodowany chorobą zwyrodnieniową stawów, przygotowanie do planowanych zabiegów operacyjnych np. wymiany stawów (endoprotezy) oraz usprawnianie po wykonanej operacji),
– terapii czaszkowo-krzyżowej (m.in. bóle głowy, migreny, mrowienia i cierpnięcia kończyn, rwa kulszowa, udowa, ramienna, tiki, zaburzenia koncentracji, trudności w uczeniu się, zaburzenia snu, ogólne złe samopoczucie bez konkretnych przyczyn, stany pobudzenia nerwowego, przewlekły stres, nadpobudliwość dzieci i dorosłych, dysfunkcje narządu żucia, zgrzytanie zębami/bruksizm, bóle zębów (po kontroli stomatologicznej), obniżenie odporności),
-rehabilitacji stomatologicznej (bóle żuchwy i szczęki, zgrzytanie zębami (bruksizm), bóle głowy, szum w uszach, bóle zębów bez przyczyny stomatologicznej, bóle jamy ustnej i twarzy, bóle i trzaski w obrębie stawów żuchwy, problemy z otwieraniem i zamykaniem ust, stany napięcia i przemęczenia mięśni żucia oraz kręgosłupa szyjnego, szczękościsk),

Ukończone szkolenia z zakresu rehabilitacji dorosłych:

 • Kurs terapii manualnej niemieckiej grupy FOMT „Terapia manualna i trening medyczny”, organizator Heimerer Akademie, Monachium/Niemcy, czas trwania 13.02.2014 – 10.04.2016, zakończony pozytywnie zdanym egzaminem
 • Kurs terapii czaszkowo-krzyżowej „Terapia Craniosacrale”, organizator Upledger Instytut Deutschland, Monachium/Niemcy – Moduł I: 2012, Moduł II: 2013
 • Kurs manipulacji wisceralnych „Viscerale Manipulation ”, organizator Upledger Instytut Deutschland, Ratyzbona/Niemcy – Moduł I: 2013
 • Kurs terapii stawu skroniowo-żuchwowego, organizator Fortbildungsakademie Markus Pschick, Rosenheim/Niemcy, 2013
 • Kurs Kinesiotaping, poziom podstawowy, organizator Reha Plus, Kraków, 2011
 • Kurs Nordic Walking, poziom podstawowy, organizator Leki Lenhart GmbH, Kraków, 2009

mgr Dominika Bednarczyk

Jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego gdzie na Wydziale Medycznym uzyskałam tytuł magistra fizjoterapii.  Ukończyłam Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie, którą zwieńczeniem był tytuł licencjata. Uważam że,  wiedza i doświadczenie które czerpie z ukończonych studiów, kursów oraz z codziennej pracy z pacjentem pomagają mi stać się lepszym fizjoterapeutą. Obecnie pracuje zarówno z dziećmi jak i z osobami dorosłymi, są to pacjenci wymagający ode mnie  całkiem odmiennego podejścia. Dzięki temu w trakcie moich zajęć muszę być kreatywna i otwarta na pacjenta. W ramach współpracy Spółdzielni z firmą Help Homecare Sp. z o.o. pracuję również z pacjentami w warunkach domowych. Są to osoby wentylowane mechaniczne – oddychające dzięki pracy respiratora.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Terapia punktów spustowych – technika która wykorzystuje różne formy ucisku i ruchów w różnych kierunkach we wrażliwych miejscach w tkance mięśniowej. Celem terapii jest uwolnienie się od bólu i poprawa zaburzonych wzorców ruchowych.
 • Rozwojowa Neuro-Motoryczna Stymulacja – metoda kompleksowej terapii ruchowej zaburzeń rozwojowych.
 • Terapia Integracji sensorycznej i usprawnianie zmysłów dziecka z zaburzeniami mowy
 • Kurs masażu głębokiego – technika która opiera się na warstwowej pracy tkankowej, prowadzącej do uwolnienia (rozluźnienia) utrzymujących się nieprawidłowych napięć w ciele człowieka. Metoda pozwala w sposób energooszczędny i bardzo skuteczny wpłynąć na stan napięcia mięśniowego i powięziowego przy dysfunkcjach narządu ruchu i wadach postawy.
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego- moduł I
 • Terapia Behawioralna w teorii i praktyce (kurs 3 modułowy) – jedna z  głównych metod pracy z dziećmi dotkniętych autyzmem.  Nauczenie dziecka samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym i możliwie łatwego przystosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia.
 • Szkoła fizjoterapii mukowiscydozy – szkolenie połączone z warsztatami praktycznymi. Wykorzystanie technik oddechowych i drenażowych.
 • Udział w warsztatach Specyfika pracy z osobami dotkniętymi chorobą Alzheimera i innymi otępieniami
 • Potęga nagrody terapia behawioralna z udziałem psa – zajęcia terapeutyczne z udziałem psa dla dzieci i młodzieży przejawiającej zachowania trudne.
 • Instruktor Nordic Walking –prowadzenie zajęć ruchowych oraz technika poruszania się za pomocą specjalnie w tym celu skonstruowanych kijków.
 • Pierwsza pomoc przedlekarska: podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych (BLS), postępowanie reanimacyjne u dzieci, postępowanie w obrażeniach

lic. Barbara Gębis – fizjoterapeuta

Jestem absolwentką PWSZ w Tarnowie i obecnie kontynuuję naukę na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W pracy z pacjentami staram się indywidualnie i całościowo spojrzeć na dany problem. Swoją wiedzę na bieżąco uzupełniam dzięki udziale w szkoleniach i warsztatach, co daje mi możliwość pracy najnowszymi metodami. Niesienie pomocy innym daje mi mnóstwo radości i satysfakcji.

Specjalizuję się w:
– rehabilitacji ortopedycznej i sportowej – m.in. stany po rekonstrukcji ACL, urazach sportowych (skręcenia, naciągnięcia, złamania)
– rehabilitacji pediatrycznej
– korekcji wad postawy wykorzystując najnowocześniejsze metody
– masażu klasycznym i z elementami terapii manualnej
– zajęciach grupowych – aerobik, zdrowy kręgosłup

Szkolenia z zakresu rehabilitacji dzieci:

 • Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci
 • Terapia tkanek miękkich w pediatrii
 • Sensoplastyka
 • Zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera)
 • Metodyka pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie
 • Nowoczesne metody terapeutyczno-rehabilitacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami
 • Podstawy treningu działań twórczych z elementami kinezjologi edukacyjnej i pedagogiki zabawy
 • Dogoterapia – Animal Assisted Intervention
 • Dogoterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Sensory Babies Master Class Course II. Specjalistyczny zaawansowany kurs z zakresu Integracji Sensorycznej

Ukończone kursy z zakresu rehabilitacji dorosłych:

 • Terapia mięśniowo – powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu
 • Szyja – zastosowanie technik funkcjonalnych
 • Kompleksowa fizjoterapia sportowca w fazie ostrej
 • Terapia manualna kobiet w ciąży
 • Warsztaty Kinesiology Taping w ciąży
 • Aktywność fizyczna kobiet w ciąży
 • Aktywność fizyczna kobiet po porodzie

Dominika Dudek – fizjoterapeuta

Specjalizuję się w:   

 • rehabilitacji ortopedycznej
 • rehabilitacji pacjentów po endoprotezie biodra lub kolana
 • rehabilitacji zespołu bólowego kręgosłupa
 • masażu klasycznym
 • masażu relaksacyjnym
 • masażu z elementami terapii manualnej
 • gimnastyce ogólnousprawniajacej
 • gimnastyce korekcyjnej
 • konsultacją wad postawy
 • rehabilitacji pourazowej (złamania, skręcenia)
 • tapingu medycznym

Ukończone kursy:

 • Prowadzenie dokumentacji medycznej

Klaudia Kosman – fizjoterapeuta

Specjalizuję się w:   

 • diagnostyce i rehabilitacji przewlekłych oraz ostrych bólach kręgosłupa
 • rehabilitacji ortopedycznej oraz sportowej        
 • terapii manualnej kręgosłupa
 • terapii punków spustowych        
 • masażu klasycznym oraz z elementami terapii manualnej
 • masażu relaksacyjnym oraz bańką chińską
 • prowadzeniu ćwiczeń korekcyjnych, ogólnousprawniających oraz wzmacniających 
 • tapingu medycznym

Ukończone kursy:     

 • Metoda Pilates w praktyce fizjoterapeuty
 • Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu
 • Kurs terapii manualnej kręgosłupa Moduł 1 i 2
 • Medical Taping course 1
 • Warsztaty „S.O.S – ostry L-S”
 • Warsztaty „ Bark – osteopatyczne strategie terapii”