Nasz zespół

mgr Anna Wójcik-Hirsz

Jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego na wydziale Medycznym. Zrealizowałam również studia podyplomowe na kierunku Menadżer Ekonomii Społecznej, jestem Oligofrenopedagogiem i dogoterapeutą.
Dzięki ukończonym specjalistycznym kursom mam możliwość pracy nowoczesnymi metodami fizjoterapeutycznymi. W terapii duży nacisk kładę na profilaktykę oraz edukację pacjenta – uważam, że lepiej zapobiegać niż leczyć.

Specjalizuję się w:

 • rehabilitacji neurologicznej w zakresie bólów kręgosłupa (dyskopatia, rwa kulszowa, rwa ramienna, korzonki, mrowienie, drętwienie kończyn, ból promieniujący do kończyn, podbrzusza, pachwin, bóle i zawroty głowy),
 • rehabilitacji kobiet w ciąży i po porodzie m.in. rozejście mm. prostego brzucha, mobilizacja blizny po CC,
 • rehabilitacji ortopedycznej (m.in. staw kolanowy, barkowy, biodrowy, łokieć tenisisty i golfisty, po urazach sportowych, np. skręceniach stawu, cieśń nadgarstka, ostrogi piętowe, nieoperacyjne leczenie halluksów),
 • rehabilitacji po zabiegach operacyjnych, np. artroskopii, rekonstrukcji więzadeł, szycia łąkotek,
 • korekcji wad postawy

więcej

Ukończone szkolenia z zakresu rehabilitacji dorosłych:

 • PNF
 • FDM
 • Terapia Manualna wg Mulligana
 • Fizjoterapia w urazach sportowych
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego- moduł I i II
 • Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia wg McKenziego – część A – Odcinek lędźwiowy kręgosłupa
 • Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia wg McKenziego – część B – Odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa
 • Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia wg McKenziego – część C – kręgosłup lędźwiowy (kurs zaawansowany) oraz kończyny (kończyna dolna)
 • Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia wg McKenziego – Część D – kręgosłup szyjny i piersiowy (kurs zaawansowany) oraz kończyny (kończyna górna)
 • Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich. „Techniki Energizacji Mięśni” cz. I i II
 • Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich. „Mięśniowo – powięziowe rozluźnianie”
 • Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich „Techniki Aktywnego Rozluźniania”
 • Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich „Dysbalans mięśniowo-powięziowy”
 • Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich – Terapia punktów spustowych.
 • Rehabilitacja osób po udarze metodą Bobath – moduł I i II
 • Kinesiology Taping
 • Fizykoterapia bez tajemnic. Elektroterapia w leczeniu bólu i zaburzeń neurowegetatywnych – podejście pragmatyczne
 • Analiza chodu i jej wykorzystanie w praktyce fizjoterapeutycznej
 • Wpływ treningu oporowego na poprawę funkcjonowania osób starszych.
 • Udział w Międzynarodowej Konferencji Sportowej Thera Band & Togu: “New Trends and Methods In the process of motoric prepare”
 • Ćwiczenia oporowe oraz równoważne z wykorzystaniem przyborów Thera Band – ćwiczenia z taśmami i piłkami
 • Szkolenie aktywna w ciąży
 • Specyfika pracy z osobami dotkniętymi chorobą Alzheimera i innymi otępieniami
 • Profilaktyka geriatryczna z wykorzystaniem elementów teleopieki sposobem lepszego dostosowania systemu opieki zdrowotnej do potrzeb szybko rosnącej populacji osób powyżej 60 roku życia.
 • Fizjoterapia kobiet w ciąży i po porodzie.

Ukończone szkolenia z zakresu rehabilitacji dzieci:

 • Oligofrenopedagog, kurs pedagogiczny
 • Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera (ASD). Ukończenie studiów podyplomowych 2017/2018 (Brzeg)
 • PNF w pediatrii
 • Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym.
 •  „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej” Kurs w zakresie teorii i terapii Integracji Sesnorycznej wg J.Ayers
 • Terapia Integracji Sesnorycznej Ayres SIAT. Neurbiologia, filogeneza-ontogeneza, niemowlę pozbawione regulacji, regulacja własna, somatosensoryka, układ przedsionkowo-prioprosceptywny, rejestracja sensoryczna (Kraków)
 • Terapia Integracji Sesnorycznej Ayers SIAT. Rozregulowane niemowlę, spektrum zaburzeń austystycznych (ASD) (Kraków)
 • Terapia Integracji Sesnorycznej Ayers SIAT. Specyficzna diagnostyka, baseline, przyporządkowanie kliniczne, cele i założenia, badania efektywności kontroli przebiegu, ewaluacja.
 • Praktyczne zastosowanie elementów Integracji Sensorycznej w pracy z dziećmi.
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym
 • Terapeuta Integracji Bilateralnej (Wrocław)
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz.1 (Bielsko-Biała)
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz.2 (Bielsko-Biała)
 • Repattering i integracja odruchów dysfunkcyjnych i patologicznych (Wrocław)
 • Syndrom KISS
 • Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborn
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce. Kurs 3-modułowy
 • Masaż Shantala
 • Podstawy Terapii i Edukacji z udziałem psa – dogoterapia. Dwa stopnie z zakresu posłuszeństwa psa
 • Ukończony kurs przygotowujący do wykonywania zawodu Dogoterapeuta/Kynoterapeuta
 • Pierwsza pomoc przedlekarska w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia
 • Sesnsoplastyka
 • KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1m.ż do 9 r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju dziecka
 • Dogoterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Rozwijanie sprawności i koordynacji wzrokowo-ruchowej w oparciu o Program Marianne Frostig
 • Terapia pedagogiczna w przedszkolu i szkole
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET-T)

Ukończone kursy z zakresu masażu:

 • masaż antycellulitowy
 • masaż stóp i dłoni
 • refleksoterapia stopy
 • masaż ciepłymi kamieniami
 • masaż relaksacyjny
 • masaż bańką chińską
 • masaż twarzy, masaż kobiet w ciąży
 • masaż Shantala, masaż głęboki
 • zabiegi czekoladowe na ciało

Kursy Instruktorskie:

 • Instruktor Nordic Walking
 • Instruktor Gimstick
 • Instruktor fitness

mgr Justyna Chwał

W 2008 roku ukończyłam studia na Wydziale Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez pięć lat studiów miałam okazję uczyć się naszego pięknego ale i wymagającego zawodu od świetnych fizjoterapeutów, praktykując pod ich nadzorem w krakowskich klinikach i przychodniach. To właśnie tam stawiałam pierwsze kroki w zawodzie, zdobywając konieczne doświadczenie do pracy z pacjentem. Fizjoterapia to dziedzina, która rozwija się niezwykle dynamicznie i mając to na uwadze regularnie uczestniczę w kursach i szkoleniach podyplomowych.

Specjalizuję się w:

 • rehabilitacji kobiet w ciąży i po porodzie (mobilizacja blizny po CC, rozstęp mięśnia prostego brzucha),
 • rehabilitacji pediatrycznej (konsultacje w zakresie prawidłowego rozwoju i pielęgnacji dziecka,
 • diagnoza i terapia neurorozwojowa dzieci i niemowląt, terapia neurotaktylna, praca z odruchami pierwotnymi i przetrwałymi,
  integracja bilateralna, korekcja wad postawy),
 • rehabilitacji neurologicznej (bóle związane z dyskopatią kręgosłupa),
 • rehabilitacji w ortopedii( po urazach i operacjach stawów obwodowych, zespoły przeciążeniowe),
 • terapii tkanek miękkich.

Wszystkim moim Pacjentom oferuję 100% uwagi i zaangażowania.

Ukończone kursy z zakresu rehabilitacji osób dorosłych:

 • Kurs podstawowy Thera-Band Academy: „Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band – Taśmy i Piłki”
 • Nowoczesne Metody Leczenia Stawu Kolanowego – chirurgia i rehabilitacja
 • Kurs metody PNF podstawowy (torowanie nerwowo-mięśniowe)
 • Taping Rehabilitacyjny (Taping sportowy w rehabilitacji)
 • Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego – część A
 • Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego – część B
 • Badanie i leczenie tkanek miękkich oparte na aktualnych dowodach naukowych
 • Udział w Międzynarodowej Konferencji Światowego Dnia Fizjoterapii
 • The S-E-T Concept – Koncepcja ćwiczeń rehabilitacyjnych z wykorzystaniem systemu pasów i podwieszek TerapiMaster
 • Profilaktyka geriatryczna z wykorzystaniem elementów teleopieki sposobem lepszego dostosowania systemu opieki zdrowotnej do potrzeb szybko rosnącej populacji osób powyżej 60 roku życia
 • Terapia manualna i igłoterapia w ujęciu klinicznym – moduł I, II,III
  Pinoterapia
 • Rozstęp mięśnia prostego brzucha- terapia kompleksowa

Ukończone kursy z zakresu rehabilitacji dzieci:

 • Fizjoterapia u dziecka ryzyka
 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi
 • Teoria Sally Goddard Blythe w praktyce – wpływ odruchów prymitywnych i posturalnych na uczenie się i zachowanie dziecka
 • Kurs Thera-Band Academy: „Terapia z dziećmi, korekcja wad postawy z zastosowaniem przyborów Thera-Band”
 • Kurs podstawowy „Dogoterapii” – uprawnia do prowadzenia zajęć dogoterapii
 • Kurs Pierwszej Pomocy
 • Terapeuta Integracji Bilateralnej. ( Wrocław)
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz.1 (Bielsko-Biała)
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz.2 (Bielsko-Biała)
 • Repattering i integracja odruchów dysfunkcyjnych i patologicznych (Wrocław)
 • Syndrom KISS
 • Terapia neurotaktylna
 • Specyfika usprawniania dzieci z różnymi formami hipotonii posturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem niespastycznych postaci mózgowego porażenia oraz zespołu Downa
 • Terapia osteopatyczna w pediatrii
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z asymetrią posturalną o zróżnicowanym podłożu etiologicznym (kręcz szyi, plagiocephalgia, kraniosynostoza)

Ukończone kursy z zakresu masażu:

 • Kurs masażu klasycznego – przyuczenie do zawodu masażysty, MEN – III/1
 • Kurs masażu leczniczego II stopnia – masaż segmentarny, punktowy, refleksoterapia stopy
 • Kurs masażu leczniczego III stopnia – manualny drenaż limfatyczny, mobilizacje i manipulacje stawów
 • Masaż kobiety w ciąży i rewitalizacja po porodzie
 • Masaż bańką chińską
 • Masaż relaksacyjny gorącymi kamieniami
 • Szkolenie z zabiegów pielęgnacyjnych na ciało – Organique
 • Luksusowe terapie skóry twarzy – Skeyndor

mgr Anna Górska-Rak

Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, gdzie uzyskałam stopień magistra fizjoterapii. Ukończyłam Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie uzyskując stopień licencjata. W trakcie trwania studiów odbyłam liczne praktyki zarówno w szpitalach, sanatoriach, przychodniach, które pozwoliły mi dobrze przygotować się do zawodu. W kręgu moich zawodowych zainteresowań znajduje się m.in. masaż leczniczy z elementami terapii manualnej, drenaż limfatyczny oraz kinezjotaping. Poprzez udział w licznych szkoleniach i kursach stale pogłębiam swoje umiejętności.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs masażu leczniczego I stopnia – masaż klasyczny
 • Kurs masażu leczniczego II stopnia – masaż segmentarny, punktowy, chiński i refleksoterapii stopy
 • Kurs masażu leczniczego III stopnia – drenaż limfatyczny i mobilizacje stawów
 • Kurs drenażu limfatycznego z elementami kompresoterapii
 • Kurs Podstawowy PNF
 • Kurs z Kinezjotapingu
 • Sympozjum naukowo-szkoleniowe „Opieka, komunikacja i aktywizacja osób z chorobą Alzheimera i innymi schorzeniami prowadzącymi do otępienia”.
 • Szkolenie pt.” Realizacja Projektu Diagnostyki, Profilaktyki Geriatrycznej z wykorzystaniem elementów Teleopieki sposobem lepszego dostosowania systemu opieki zdrowotnej do potrzeb szybko rosnącej populacji osób powyżej 60 roku życia”

mgr Anna Korus

Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na wydziale Rehabilitacji Ruchowej.
Moja przygoda z fizjoterapią zaczęła się w 2010 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, a pierwsze praktyki zawodowe tylko utwierdziły mnie w przekonaniu, że rehabilitowanie ludzi jest tym, co chcę robić w swoim zawodowym życiu. Praca jest moją wielką pasją dlatego podchodzę do niej z dużym zaangażowaniem i staram się nieustannie poszerzać swoje kwalifikacje.

Specjalizuję się w:

 • masażu klasycznym, masażu tkanek głębokich, masażu z elementami terapii manualnej, masażu bańką chińską/miodem/gorącymi kamieniami,
 • rehabilitacji ortopedycznej ( m.in. staw kolanowy, biodrowy, barkowy, łokciowy ( łokieć tenisisty/golfisty), ostrogi piętowe, halluxy, zespół cieśni nadgarstka
 •  rehabilitacji po zabiegach operacyjnych,
 •  diagnostyce i terapii wad postawy,
 •  profilaktyce i rehabilitacji schorzeń kręgosłupa.

mgr Michał Haus

Jestem absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach gdzie uzyskałem stopień magistra fizjoterapii, a wcześniej ukończyłem Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie uzyskując stopień licencjata, gdzie zdobyłem niezbędne umiejętności z zakresu fizjoterapii. W trakcie studiów odbywałem praktyki w licznych przychodniach i szpitalach, gdzie nauczyłem się wykorzystywać posiadaną wiedzę w praktyce. Staram się cały czas rozwijać swoje umiejętności, które przydają mi się podczas pracy z pacjentem.

Ukończone kursy: 

 • Kurs Masażu Klasycznego I stopnia, zorganizowanego przez Szkołę Masażu Bio-relax
 • Kurs „Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego” Moduł I i II organizowanego przez Rehalab Academy
 • Kurs „Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej” Moduł I i II organizowanego przez Rehalab Academy
 • Kurs „Fizjoterapia w urazach sportowych – Moduł I” „Wprowadzenie; metodyka; urazy kończyny dolnej (badanie, leczenie oraz trening); taping w sporcie”

 mgr  Sylwia Korzeń

Jestem absolwentką kierunku zdrowie publiczne, które ukończyłam w 2013 r. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie z tytułem licencjata. W 2015 r. ukończyłam kierunek fizjoterapia w Wyższej Szkole Zarzadzania i Administracji w Zamościu z tytułem magistra.
Podczas studiów miałam możliwość uczyć się zarówno teoretycznie jak i praktycznie zawodu fizjoterapeuty, który wykonuję z pasją i zaangażowaniem. Przez 5 lat studiów odbyłam liczne praktyki zarówno w szpitalach, sanatoriach, przychodniach jak i placówkach prywatnych, które pozwoliły mi dobrze przygotować się do zawodu.
W pracy z pacjentem stosuje holistyczne podejście, koncentrując się na dolegliwościach, z jakimi się zgłasza, analizując wszystkie możliwe czynniki, które mają znaczący wpływ na powstanie danej choroby. Szersze spojrzenie na problemy zdrowotne pacjenów pozwala mi dokładniej analizować mechanizmy powstawania objawów i ich nawrotów. Ogromną przyjemność sprawia mi motywowanie i wsparcie innych w dążeniu do poprawy stanu swojego zdrowia. Uważam, że połową sukcesu w osiągnięciu wyznaczonego celu jest determinacja i pozytywne nastawienie.
Ponadto interesuję się psychologią. Moje hobby to pływanie, bieganie, taniec, jazda na nartach, jazda na rowerze.

Specjalizuję się w:
– rehabilitacji neurologicznej: udar mózgu, zespół bólowy kręgosłupa, rwa kulszowa, ból promieniujący do kończyn, bóle i zawroty głowy, szumy uszne
– rehabilitacji ortopedycznej: złamania i skręcenia, zespół cieśni nadgarstka
– gimnastyka korekcyjna dzieci i dorosłych

Umiejętności dodatkowe/ szkolenia: Terapia manualna wg Mulligana

 • Terapia punktów spustowych
 • PNF
 • masaż tkanek głębokich
 • masaż klasyczny

 Żaneta Skoczylas – technik masażysta

Jestem absolwentką Policealnej Szkoły Medycznej „Żak” w Tarnowie. Pracuję w zawodzie technik masażysta.

Specjalizuję się w masażu klasycznym, wykonuję masaż limfatyczny, segmentarny, tensegracyjny, poprzeczny, izometryczny, sportowy i relaksacyjny. W masażu często stosuję techniki terapii manualnej na powięziach i punktach spustowych. W terapii duży nacisk kładę na profilaktykę prozdrowotną oraz edukację pacjenta w zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Wykonuję masaż w następujących schorzeniach: rwa kulszowa, rwa ramienna, zespół cieśni nadgarstka, drętwienie kończyn, ból promieniujący do kończyn, bóle i zawroty głowy, w stanach po urazach i kontuzjach sportowych. Jestem w trakcie doskonalenia swoich umiejętności w innych rodzajach masażu m.in. masaż bańką chińską i inne formy masażu relaksacyjnego i leczniczego.

 lic. Barbara Gębis – fizjoterapeuta

Jestem absolwentką PWSZ w Tarnowie i obecnie kontynuuję naukę na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W pracy z pacjentami staram się indywidualnie i całościowo spojrzeć na dany problem. Swoją wiedzę na bieżąco uzupełniam dzięki udziale w szkoleniach i warsztatach, co daje mi możliwość pracy najnowszymi metodami. Niesienie pomocy innym daje mi mnóstwo radości i satysfakcji.

Specjalizuję się w:
– rehabilitacji ortopedycznej i sportowej– m.in. stany po rekonstrukcji ACL, urazach sportowych (skręcenia, naciągnięcia, złamania)
– rehabilitacji pediatrycznej
– korekcji wad postawy wykorzystując najnowocześniejsze metody
– masażu klasycznym i z elementami terapii manualnej
– zajęciach grupowych – aerobik, zdrowy kręgosłup.

Szkolenia z zakresu rehabilitacji dzieci:

 • Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci
 • Terapia tkanek miękkich w pediatrii
 • Sensoplastyka
 • Zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera)
 • Metodyka pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie
 • Nowoczesne metody terapeutyczno-rehabilitacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami
 • Podstawy treningu działań twórczych z elementami kinezjologi edukacyjnej i pedagogiki zabawy
 • Dogoterapia – Animal Assisted Intervention
 • Dogoterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Sensory Babies Master Class Course II. Specjalistyczny zaawansowany kurs z zakresu Integracji Sensorycznej.

Ukończone kursy z zakresu rehabilitacji dorosłych:

 • Terapia mięśniowo – powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu
 • Szyja – zastosowanie technik funkcjonalnych
 • Kompleksowa fizjoterapia sportowca w fazie ostrej
 • Terapia manualna kobiet w ciąży
 • Warsztaty Kinesiology Taping w ciąży
 • Aktywność fizyczna kobiet w ciąży
 • Aktywność fizyczna kobiet po porodzie

mgr Paulina Papiernik

Specjalizuję się w:
– rehabilitacji pulmonologicznej, ortopedycznej, geriatrycznej
– masażu klasycznym, zaburzeniach chodu, równowagi
– gimnastyce ogólnousprawniającej, korekcyjnej

Pracuję z osobami starszymi i dziećmi.

Ukończone kursy:

 • N.A.P. Nerwowo mięśniowa i Stawowo Szkieletowa Facylitacja (Moduł I i II)
 • Taping rehabilitacyjny
 • Trigger Points Therapy i zintegrowane techniki nerwowo-mięśniowe
 • Medycyna ortopedyczne wg dr. Cyriax’a (Moduł I, II, III)
 • Metoda McKenzie (Moduł I, II, III, IV)
 • Współczesne Metody Rehabilitacji Pulmonologicznej
 • Warsztaty Kinetic Control „Odcinek lędżwiowy i obręcz biodrowa w ujęciu kinetic kontrol”
 • Analiza chodu i jej wykorzystanie w praktyce fizjoterapeutycznej
 • Rehabilitacja zaburzeń chodu u osób dorosłych Interdyscyplinarne aspekty neurorehabilitacji osób dorosłych
 • Wpływ treningu oporowego na poprawę funkcjonalną osób starszych
 • Trening umiejętności społecznych

mgr Elżbieta Potępa

Specjalizuję się w:

– masażu klasycznym
– rehabilitacji w zespole bólowym kręgosłupa
– rehabilitacji stawu kolanowego i barkowego
– rehabilitacji ortopedycznej
– gimnastyce korekcyjnej dzieci i dorosłych

Umiejętności dodatkowe/szkolenia:

 • Terapia manualna wg Mulligana
 • Kinezjotaping
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej

mgr Katarzyna Grudnicka

Jestem absolwentką PWSZ Tarnów kierunek – fizjoterapia, gdzie uzyskałam stopień licencjata. Dalszą wiedzę w dziedzinie fizjoterapii wzbogaciłam na AWF Katowice, gdzie uzyskałam stopień magistra fizjoterapii w 2007 r.

W trakcie studiów odbyłam liczne praktyki zawodowe w Sanatoriach, Domach Opieki Społecznej, szpitalach jak i w przychodniach. Praca w sanatorium oraz staż odbyty w Szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie pozwoliły mi utrwalić i pogłębić wiedzę zdobytą w trakcie nauki. Odbyłam Wolontariat w „Stowarzyszeniu Ich Lepsze Jutro”, gdzie mogłam wspierać nauczycieli, terapeutów i rehabilitantów w pracy nad stymulacją rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu.

Obecnie jestem ukierunkowana na pracę z najmłodszymi, wymagającymi postępowania terapeutycznego i w tym celu kontynuuje naukę w KIRE na kierunku Integracja Sensoryczna.

Ukończone kursy:

 • Kurs „Jak pomóc dziecku z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego”.

mgr Małgorzata Ćwiokowska

Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, gdzie uzyskałam stopień magistra fizjoterapii, natomiast na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskałam stopień licencjata.
Ciągłe podnoszenie kwalifikacji i łączenie pracy w gabinecie z tłumaczeniem kursów dla fizjoterapeutów, prowadzonych przez niemieckich specjalistów w firmie RehaPlus, pozwala mi na utrzymanie najwyższych standardów rehabilitacji opartych na najnowszych wynikach badań naukowych.

Specjalizuję się w:
– terapii manualnej (kręgosłup m.in.: ból związany z chorobą dyskową, ból promieniujący do kończyn związany z uciskiem i podrażnieniem korzeni nerwowych, bóle głowy pochodzenia szyjnego; kończyny m.in.: ból spowodowany uszkodzeniem mięśni, ból spowodowany chorobą zwyrodnieniową stawów, przygotowanie do planowanych zabiegów operacyjnych np. wymiany stawów (endoprotezy) oraz usprawnianie po wykonanej operacji),
– terapii czaszkowo-krzyżowej (m.in. bóle głowy, migreny, mrowienia i cierpnięcia kończyn, rwa kulszowa, udowa, ramienna, tiki, zaburzenia koncentracji, trudności w uczeniu się, zaburzenia snu, ogólne złe samopoczucie bez konkretnych przyczyn, stany pobudzenia nerwowego, przewlekły stres, nadpobudliwość dzieci i dorosłych, dysfunkcje narządu żucia, zgrzytanie zębami/bruksizm, bóle zębów (po kontroli stomatologicznej), obniżenie odporności),
-rehabilitacji stomatologicznej (bóle żuchwy i szczęki, zgrzytanie zębami (bruksizm), bóle głowy, szum w uszach, bóle zębów bez przyczyny stomatologicznej, bóle jamy ustnej i twarzy, bóle i trzaski w obrębie stawów żuchwy, problemy z otwieraniem i zamykaniem ust, stany napięcia i przemęczenia mięśni żucia oraz kręgosłupa szyjnego, szczękościsk),

Ukończone szkolenia z zakresu rehabilitacji dorosłych:

 • Kurs terapii manualnej niemieckiej grupy FOMT „Terapia manualna i trening medyczny”, organizator Heimerer Akademie, Monachium/Niemcy, czas trwania 13.02.2014 – 10.04.2016, zakończony pozytywnie zdanym egzaminem
 • Kurs terapii czaszkowo-krzyżowej „Terapia Craniosacrale”, organizator Upledger Instytut Deutschland, Monachium/Niemcy – Moduł I: 2012, Moduł II: 2013
 • Kurs manipulacji wisceralnych „Viscerale Manipulation ”, organizator Upledger Instytut Deutschland, Ratyzbona/Niemcy – Moduł I: 2013
 • Kurs terapii stawu skroniowo-żuchwowego, organizator Fortbildungsakademie Markus Pschick, Rosenheim/Niemcy, 2013
 • Kurs Kinesiotaping, poziom podstawowy, organizator Reha Plus, Kraków, 2011
 • Kurs Nordic Walking, poziom podstawowy, organizator Leki Lenhart GmbH, Kraków, 2009